Wyślij uwagi: 

Twoje dane:

Uwagi:

 
 
firmaDużym atutem Ośrodka Bezpieczeństwa Pracy PROEDUKO są wysokie kwalifikacje jego pracowników i osób współpracujących. Są to absolwenci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, posiadający certyfikaty kompetencji personelu CIOP. Profesjonalizm pracowników firmy i osób współpracujących stanowi gwarancję wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń i usług.

Zapraszamy do przyjrzenia się kwalifikacjom poszczególnych pracowników:

:: mgr inż. Wiesław Kłobukowski [kliknij] [Archiwum wygaslych certyfikatów]

:: mgr inż. Leszek Kędzia [kliknij]

:: mgr inż. Zbigniew Buraczyński [kliknij]

1b

- certyfikat kompetencji personelu nr S-70/188/2004

- szkolenie specjalistyczne z zakresu zagrożeń elektromagnetycznych - CIOP 1998

- studia podyplomowe w zakresie bhp - Politechnika Warszawska, 21.06.2002

- przygotowanie pedagogiczne