Wyślij uwagi: 

Twoje dane:

Uwagi:

 
 
firmaDużym atutem Ośrodka Bezpieczeństwa Pracy PROEDUKO są wysokie kwalifikacje jego pracowników i osób współpracujących. Są to absolwenci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, posiadający certyfikaty kompetencji personelu CIOP. Profesjonalizm pracowników firmy i osób współpracujących stanowi gwarancję wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń i usług.

Zapraszamy do przyjrzenia się kwalifikacjom poszczególnych pracowników:

:: mgr inż. Wiesław Kłobukowski [kliknij] [Archiwum wygaslych certyfikatów]

:: mgr inż. Leszek Kędzia [kliknij]

:: mgr inż. Zbigniew Buraczyński [kliknij]

1b

- "bhp Ekspert"

- certyfikat kompetencji personelu nr K-43/342/2005

- Certyfikat Kompetencji nr S-5/13/2000

- Dyplom Wykładowcy SIMP w specjalności:Agronomia, w tym: mechanizacja rolnictwa, ekonomika prod. rolniczej; Inżynieria bioprocesorowa i ochrona środowiska, w tym: bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy

- tytuł Rzeczoznawcy SIMP w specjalności: 115-Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych

- ukończenie szkolenia: "System HACCP - zasady, wdrażanie, utrzymywanie",
"Ochrona i bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy", "Bezpieczeństwo i Higena Pracy w Zakładach Przemysłowych", Dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy", "Ocena ryzyka zawodowego z warsztatami",
"Poprawa stanu kształcenia zawodowego, w zakresie akredytacji i certyfikacji jednostek szkoleniowych i rzeczoznawczych SIMP",
"Audytor wewnętrzengo systemu HACCP"

- nominacja na uczestnika pilotażowej Sieci Ekspertów ds. BHP przy CIOP - PIB
-->