Wyślij uwagi: 

Twoje dane:

Uwagi:

 
 
firmaPROEDUKO prowadzi działalność doradczą w zakresie bhp:

- kompleksową obsługę firm w zakresie bhp i ppoż. oraz HACCP,
- postępowanie powypadkowe i sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,

- fachowy dobór środków ochrony pracy,
- przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- analizę i ocene ryzyka zawodowego,
- opracowywanie procedur i instrukcji bhp,
- przygotowanie obiektów do odbioru przez państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy,
- opracowywanie planów modernizacji i rozwoju pracy zapewnijących poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ocene maszyn.

Firma na stałe współpracuje z trzydziestoma firmami, dla których świadczy kompleksowe usługi bhp.