Wyślij uwagi: 

Twoje dane:

Uwagi:

 
 
firma


Działalność szkoleniowa obejmuje szkolenia w zakresie bhp dla:

- pracodawców i osób kierujących pracownikami,
- pracowników administracyjno-biurowych,
- osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto firma organizuje szkolenia:

- z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
- dla zespołów przeprowadzających analizę i ocenę ryzyka zawodowego,
- zagrożeń przy pracy z azbestem,
- HACCP,
- kursy ochrony przeciwpożarowej.


Firma dysponuje salami wykładowymi w Płocku i w Gąbinie a także organizuje szkolenia w siedzibie zleceniodawców. Kursy i seminaria prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców z wykorzystaniem szerokiego asortymentu narzędzi i środków multimedialnych oraz materiałów do ćwiczeń.

Organizowane szkolenia odbywają się nie tylko w formie zajęć teoretycznych, ale prowadzone są również pokazy i ćwiczenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, w tym, broszury, poradniki, instrukcje itp.

Po szczegółową oferte zapraszamy tutaj.