Wyślij uwagi: 

Twoje dane:

Uwagi:

 
 
firma


Firma istnieje od 1996r. Właścicielami Ośrodka Bezpieczeństwa Pracy Proeduko są Wiesław i Danuta Kłobukowscy. Podstawą prawną rozpoczęcia działalności oświatowej prowadzonej przez PROEDUKO było zaświadczenie Kuratora Oświaty w Płocku wydane w 1996r. oraz zaświadczenie Starosty Płockiego z 2001r.

Początkowo firma prowadziła przede wszystkim szkolenia podstawowe i okresowe bhp oraz obsługę firm w zakresie bhp. W 2001r. oferta firmy została rozszerzona.

Obecnie w firmie PROEDUKO można wyodrębnić dwa piony organizacyjne.